Gulltaggen

Gulltaggen Award er en årlig konkurranse som skal inspirere til kreativ bruk av teknologi og digitale flater, ved å hedre arbeider som har utmerket seg gjennom nytenkning, kreativitet og godt håndverk.

Gulltaggen Award ble etablert i 1998, og arrangeres av INMA. Hele veien har konkurransen utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen og dens innvirkning på bransjen.

Det har skjedd mye de siste 20 årene. Både med tanke på hvilke muligheter som til enhver tid har eksistert, hvilke aktører som har dominert utviklingen og ikke minst bransjeglidningen vi har sett de siste årene. For å ikke miste sin relevans har dette naturligvis preget rammebetingelsene for konkurransen opp gjennom årene.

Gulltaggen Award har imidlertid alltid vært, og er fortsatt, en konkurranse for alle aktørene i det digitale økosystemet. Det er en viktig arena for deling av erfaring og ny kunnskap, samt for inspirasjon til bransjen om å gi det lille ekstra for hele tiden å ligge i forkant av utviklingen. Enten det gjelder i egne, kjøpte eller fortjente kanaler, og enten det er snakk om reklame, tjenesteutvikling, bruk av media eller annet kommunikasjonsarbeid.

Uten gode samarbeidspartnere, og en stor mengde frivillig arbeid og engasjement fra bransjens side, hadde det ikke vært mulig å arrangere Gulltaggen Award. Så en ekstra stor takk til Amedia Marked, Per Høj og Icecube Media som er årets samarbeidspartnere. Samt Jurygeneral Gro Larsson (Per Høj), Visegeneral Anders Holm (Morgenstern) og årets jyryledere Jens-Petter Aarhus (Anorak), Thomas Johansen (PHD), Pia Tryland (Chili Publications) og Marita Viken (Unfold) for uvurderlig hjelp.

Lykke til i årets konkurranse!

For mer informasjon om årets konkurranse og prisutdeling gå til Gulltaggens egen side her.

 

Top
Meny
Rull til toppen